Tòa Án Gia Đình

Tòa Án Gia Đình đưa ra các giải pháp kịp thời, nhất quán và thấu đáo trong các vụ án về luật gia đình và trẻ vị thành niên.

Các thẩm phán tòa án khu vực được chỉ định là chủ tọa tòa án gia đình để xét xử những vụ án liên quan đến:

 • Trẻ vị thành niên phạm pháp
 • Các đơn tố cáo hành vi ngược đãi, thiếu quan tâm trẻ em hay việc trẻ em cần sự giám hộ của tòa án
 • Tước quyền làm cha mẹ
 • Bạo lực gia đình
 • Quyền giám hộ và thăm con
 • Ly dị và các vấn đề tài chính liên quan như tiền cấp dưỡng con, cấp dưỡng vợ/chồng cũ và phân chia tài sản một cách công bằng

Các thẩm phán tòa án gia đình có kinh nghiệm xử lý các vấn đề gia đình và được đào tạo đặc biệt để nâng cao kiến thức chuyên môn.  

Một mục đích chính của Tòa Án Gia Đình là gộp chung các vấn đề pháp lý của một gia đình vào cùng một hồ sơ vụ án và chỉ định một thẩm phán, hay nhóm thẩm phán, tại tòa án khu vực để xét xử vụ án đó. Điều này tạo điều kiện cho thẩm phán tòa án gia đình tìm hiểu thấu đáo và giải quyết tốt hơn vấn đề của từng gia đình cũng như giúp gia đình khỏi phải thuật lại câu chuyện của mình cho nhiều thẩm phán khác nhau tại mỗi phiên tòa.

Cùng nhau, các thẩm phán và nhân viên của tòa án gia đình tận tâm nỗ lực để thi hành các chính sách nhằm đẩy mạnh những giải pháp kịp thời và công bằng đối với các vấn đề về luật gia đình. Tòa án gia đình cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ hiệu quả và tập trung, bao gồm:

 • Tòa án giám sát tiến độ vụ án
 • Hệ thống lên lịch vụ án
 • Hạn chế việc phải dời lại phiên tòa
 • Xử lý vụ án sớm và lập lịch xét xử cố định

Các tiêu chuẩn về thời gian xét xử sẽ khác nhau tùy theo loại vụ án, nhưng theo lệ thường thì các vấn đđưa trước tòa án gia đình đều sẽ được giải quyết trong vòng một năm từ khi nộp đơn khởi kiện.

Giáo Dục Phụ Huynh

Mục 17.16 của Dự Luật Hạ Nghị Viện, Điều Luật Khóa Họp 1999-237 cho phép Văn Phòng Hành Chính Của Hệ Thống Tòa Án North Carolina (NCAOC) thành lập một chương trình giáo dục phụ huynh dành cho đương sự trong các vụ án về quyền giám hộ hay thăm con cũng như quản lý các dịch vụ giáo dục phụ huynh được cung cấp thông qua bất kỳ chương trình của tòa án gia đình nào mà đã được thành lập chiếu theo Mục 25 Điều Luật Khóa Họp 1998-202.

Các chương trình giáo dục phụ huynh nhằm giúp nâng cao ý thức của những phụ huynh đang ly dị hay đang sống riêng về các nhu cầu của con em mình trong và sau khi ly dị khi trẻ không được nuôi dạy dưới cùng một mái nhà. Có một phim video mang tên The Most Important Job ("Công Việc Quan Trọng Nhất", có sẵn bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha) nhằm hướng dẫn phụ huynh thông qua sự tư vấn từ các chuyên gia cũng như lời tâm sự từ các trẻ em.

Các tòa án gia đình khu vực cung cấp loại dịch vụ giáo dục này tại địa phương, phù hợp với các quy định địa phương. Hai mô hình giáo dục phụ huynh phổ biến nhất là:

 • Một buổi cung cấp thông tin cho phụ huynh trong một tiếng, do nhân viên tòa án gia đình thực hiện; và
 • Một lớp học hướng dẫn phụ huynh trong bốn tiếng, được thực hiện bởi các chuyên gia trong cộng đồng địa phương đã ký hợp đồng với Văn Phòng Hành Chính Của Hệ Thống Tòa Án North Carolina để cung cấp dịch vụ này.

Các tòa án khu vực không chuyên về luật gia đình cũng có thể cung cấp dịch vụ giáo dục phụ huynh chiếu theo các quy định địa phương.